Despre Noi

UNIREA – ODIP este o asociaţie obştească non-guvernamentală (ONG), apolitică, nonprofit, constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate, cu scopul de a promova valorile naționale românești și de a realiza reîntregirea neamului românesc.

Viziunea: Promovarea culturii româneşti în toate instituţiile de învăţământ, cunoaşterea limbii române de toată populaţia Republicii Moldova și Unirea cu România.

Misiunea: Educarea tinerei generaţii prin promovarea culturii româneşti şi a implicării tinerilor în cadrul societăţii civile

Valorile noastre sunt:

  • Respectul pentru trecut și putere pentru viitor;
  • Curajul de a spune lucrurilor pe nume;
  • Iubirea față de limba română și neamul românesc;
  • Libertatea opiniei;
  • Respectul pentru tradiție;
  • Responsabilitate și onestitate;
  • Transparență și corectitudine;
  • Profesionalism.

Motto-ul nostru: Unioniști din toată lumea, uniți-vă!

Asociaţia îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor libertăţii de asociere, legalităţii, publicităţii şi transparenţei, egalităţii în drepturi a tuturor membrilor, liberei exprimări a opiniei de către toţi membrii şi accesului lor la orice informaţie ce ţine de activitatea Asociaţiei, autoadministrării şi autogestiunii.

Știm că dreptatea e de partea noastră, întrucât suntem ghidați de principiile și valorile celor care au stat la baza culturii și conștiinței noastre naționale. Avem un vis – reîntregirea neamului românesc, pentru că cum spunea regretatul Grigore Vieru: „Dacă visul unora a fost ori este să ajungă în Cosmos, eu viaţa întreagă am visat să trec Prutul”.