Organizare

Asociația UNIREA – ODIP are următoarea structură internă:

Responsabilitățile ce derivă din funcția ocupată în cadrul UNIREA – ODIP:

PREȘEDINTE

 1. Reprezintă Asociația, viziunea, poziția, atitudinea și reacția față de orice subiect public.
 2. Poartă răspundere în conformitate cu legislația pentru drepturile și obligațiile UNIREA – ODIP.
 3. Semnează și ștampilează acte, facturi și documente în numele UNIREA – ODIP.
 4. Negociază, încheie acorduri și colaborări cu alte subiecte fizice sau juridice.
 5. Stabilește directivele și obiectivele UNIREA – ODIP pe termen scurt, mediu și lung.
 6. Asigură existența și funcționarea UNIREA – ODIP, asigură protecția și reprezentarea juridică.
 7. Administrează și gestionează resursele UNIREA – ODIP – umane, financiare, logistice.
 8. Are drept general de VETO asupra deciziilor și hotărârilor în cadrul Ședințelor.
 9. Conduce activitatea UNIREA – ODIP și decide asupra modificării caracteristicilor acesteia.
 10. Organizează structura și funcționarea UNIREA – ODIP în scopul realizării Scopului – UNIREA.

 

SECRETAR

 1. Reprezintă Asociația, viziunea, poziția, atitudinea și reacția UNIREA – ODIP în lipsa Președintelui.
 2. Semnează și ștampilează acte, facturi și documente interne în numele UNIREA – ODIP.
 3. Asigură buna-desfășurare a activităților stabilite și organizarea funcțional-organizatorică.
 4. Totalizează datele și informația Coordonatorilor și prezintă un rezumat Președintelui.
 5. Asigură exercitarea corectă și eficientă a responsabilităților interne ale Coordonatorilor.
 6. Organizează, duce evidența și actualizează documentația internă UNIREA – ODIP.
 7. Asigură executarea în cadrul Asociației a deciziilor și hotărârilor din cadrul Ședințelor.
 8. Convoacă și desfășoară ședințele Asociației, întocmește procesul-verbal al Ședinței.
 9. Asigură comunicarea, conlucrarea și contactul permanent între Coordonatori și Președinte.
 10. Organizează activitățile interne și urmărește respectarea ordinii organizaționale interne.

 

COORDONATORI:

Resurse Umane

 1. Asigură recrutarea, intervievarea și integrarea membrilor noi în cadrul UNIREA – ODIP.
 2. Deleagă și asigură executarea de către membri a instrucțiunilor PAS-1,2,3.
 3. Asigură contactul permanent cu membri, transmite informația spre realizare.
 4. Aduce la cunoștința membrilor despre desfășurarea Ședințelor sau alte anunțuri.
 5. În comun cu Secretarul, asigură completarea Cererii de Aderare și Contractului de voluntar.
 6. Zilnic, întocmește orarul prezenței la Sediul UNIREA – ODIP și duce evidența în comun cu Secretarul.
 7. Urmărește și consemnează prezența membrilor la activitățile și Ședințele UNIREA – ODIP.
 8. Conlucrează cu ceilalți Coordonatori și transmite informația Secretarului pentru rezumare.
 9. Organizează campanii de recrutare a noilor membri și urmărește integrarea acestora.
 10.  Asigură respectarea Ghidului Voluntarului și a regulamentelor  de către membrii-voluntari.

 

Financiar

 1. Colectează cotizația lunară din partea membrilor, duce evidența achitării în timp a acesteia.
 2. Asigură organizarea și funcționarea grupului de membri-voluntari responsabili de DONAȚII.
 3. Duce evidența și raportează zilnic în baza de date despre situația Donațiilor față de UNIREA – ODIP.
 4. Asigură organizarea și promovarea magazinului intern și al produselor promoționale UNIREA – ODIP.
 5. Preia donații și asigură integritatea și securitatea acestora până în momentul depunerii în cont.
 6. Formulează și gestionează listele de contacte a potențialilor donatori pentru UNIREA – ODIP și UNIRE.
 7. Conlucrează cu ceilalți Coordonatori și transmite informația Secretarului pentru rezumare.
 8. Organizează procesul de contactare și monitorizează activitatea grupului de contact a donatorilor.
 9. Aduce la cunoștința Președintelui donațiile ce necesită a fi ridicate la bancă și confirmate.
 10. Identifică și menține contactul cu donatorii existenți, confirmă primirea donației și mulțumește.

 

Externe și PR

 1. Întocmește și mărește lista grupurilor de acces spre publicare și distribuire a conținutului UNIREA – ODIP.
 2. Asigură publicarea și mediatizarea în grupurile din listă a conținutului și mesajelor UNIREA – ODIP.
 3. Formulează petiții, plângeri, sesizări și alte tipuri de documente în adresa organelor statului.
 4. Întocmește și depune Declarațiile Prealabile la Primărie pentru desfășurarea evenimentelor.
 5. Identifică oportunitățile și posibilitățile de parteneriat sau afiliere în relațiile cu alte entități.
 6. Organizează și monitorizează procesul de distribuire în public a conținutului UNIREA – ODIP.
 7. Urmărește și consemnează activitatea membrilor-voluntari în procesul de distribuire.
 8. Asigură creșterea impactului și numărului de urmăritori a Paginilor UNIREA – ODIP pe rețele de socializare.
 9. Deleagă și asigură exercitarea responsabilităților de moderare a paginilor UNIREA – ODIP.
 10. Zilnic, raportează despre situația impactului și rezultatelor obținute în cadrul promovării.

 

Logistică și Activități

 1. Asigură evenimentele UNIREA – ODIP cu materialele necesare, asigură transportarea acestora.
 2. Duce evidența materialelor, poartă răspundere pentru acestea și le întreține.
 3. Organizează activitatea UNIREA – ODIP în cadrul activităților și urmărește respectarea scenariului.
 4. Urmărește respectarea Ghidului Voluntarului și a regulamentelor de către membri – voluntari.
 5. Asigură stocul UNIREA – ODIP cu materialele promoționale necesare activităților și duce evidența lor.
 6. Organizează grupuri de promovare a mesajului cu stickere și spray și asigură realizarea lor.
 7. Organizează grupuri de confecționare a materialelor necesare evenimentelor UNIREA – ODIP.
 8. Distribuie, colectează și gestionează materialele promoționale conform scenariului stabilit.
 9. Asigură pregătirea, transportarea și securitatea materialelor UNIREA – ODIP.
 10. Zilnic, raportează despre situația departamentului și rezultatele obținute în cadrul activităților.

 

Membri – Voluntari – asigură realizarea sarcinilor și responsabilităților asumate sau delegate de către Coordonatori, Secretar și Președinte. Realizează integral necesitatea UNIREA – ODIP îndreptată spre realizarea UNIRII.

Membri – Cotizanți – achită cotizație lunară, urmăresc activitatea UNIREA – ODIP, o susțin și o promovează prin toate mijloacele legale posibile. Îndeamnă alte persoane să Adere la Asociația UNIREA – ODIP. Susțin UNIREA.