Scopul

Scopul primordial al Asociației UNIREA – ODIP este UNIREA celor două state românești prin promovarea valorilor naționale românești, a patriotismului și devotamentului față de ȚARĂ, implicarea tinerilor prin intermediul activităților ce îi educă și le cultivă spiritul patriotismului și iubirii față de neam. Atitudinea civică responsabilă și integritatea patriotică incontestabilă.

Totodată, organizația își propune și alte scopuri, stipulate și în Statutul acesteia,  cum ar fi:

 • Promovarea tinerilor;
 • Promovarea pieselor, imaginilor, filmelor și creațiilor românești;
 • Promovarea și asigurarea dreptului de a vorbi în limba română;
 • Promovarea și asigurarea dreptului de a fi deservit în limba română;
 • Integrarea europeană a Republicii Moldova;
 • Promovarea și respectarea drepturilor și libertăților omului;
 • Libertatea exprimării în mass-media și societatea civilă;
 • Promovarea drepturilor copiilor și minorilor;
 • Soluționarea diferendului și conflictului transnistrean;
 • Consolidarea instituțiilor și principiilor democratice;
 • Combaterea corupției în toate domeniile;
 • Justiție corectă și echitabilă;
 • Protecția consumatorilor;
 • Prevenirea și combaterea abuzurilor organelor de drept și statale;
 • Asigurarea corectitudinii și transparenței alegerilor generale și locale;
 • Reducerea sărăciei în Republica Moldova;
 • Promovarea și îmbunătățirea accesului la servicii educaționale de calitate.

Considerăm că tinerii sunt veriga de bază a societății și ne propunem educarea unei generații de tineri, care să fie capabili să aducă un viitor mai bun celor din jur. Împreună cu sfatul și susținerea părinților și bunicilor noștri – să educăm o tânără generație destoinică, o generație care să înfăptuiască idealul național al românilor – UNIREA.
Suntem ferm convinși că în urma realizării acestui scop măreț – teritoriul cuprins între Prut și Nistru, celelalte teritorii românești precum și populația ce se regăsește pe aceste meleaguri va cunoaște o dezvoltare cantitativă și calitativă care va duce la creșterea nivelului de trai și de bunăstare.